• 0232 504 00 00
 • Atatürk Cad. No: 384/5 Alsancak, İzmir
 • Pazartesi - Cumartesi: 09:00 - 18:00

Çerez Aydınlatma Metni

 • Home
 • Çerez Aydınlatma Metni

Çerez Aydınlatma Metni

www.altankaran.com.tr/ isimli internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) sahibi Dr. Altan Karan (“Veri Sorumlusu”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında kullanıcının kişiselleştirmesi için kullanılmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Siteların kullanımı esnasında kullanılmakta olan Çerezler kullanımı yoluyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Veri Sorumlusu olarak Site’da Çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’a yeni Çerezler ekleyebiliriz. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’da yayımlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Siteyi ziyaretiniz kapsamında veya kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda Çerezler yoluyla toplanmaktadır ve aşağıdaki hukuki sebepleri ile işlenmektedir:

 

Zorunlu çerezler ile Site’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla söz konusu olan veri işleme faaliyetleri “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Veri Sorumlusu olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barındırma hizmet sağlayıcılarına (hosting servisleri), online banner gösterimi için hizmet sağlayıcılara (DMP, DSP), tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarabiliriz.

 

Site üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcı yurt dışında mukim Google tarafından sağlanmaktadır. Bu üçüncü parti çerezler, istatistiksel verilerin toplanmasını ve bu şekilde Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla yurt dışında mukim Google Inc. ile, açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır.

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Veri Sorumlusu olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • Site’nin analiz etmek, Site’nin performansını arttırmak.Örneğin, Site üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
 • İzin Vermeniz Halinde Kullanılacak Çerezler:
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Bu reklamlar Veri Sorumlusu’ya ait dijital kanallardan gösterilebileceği gibi, 3. kişilere ait mecralarda da reklam gösterimi yapılabilecektir.
  • Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek.Veri Sahibi’nin ayrıca kişisel verilerinin pazarlama amaçlarıyla işlenmesine yönelik Veri Sorumlusu’suna açık rıza vermiş olması halinde, burada bahsi geçen Kişisel Verileri de ilgili Aydınlatma Metni kapsamında diğer Kişisel Verileri ile birleştirilerek işlenebilecektir.

 

Site’de Kullanılan Çerezler
Aşağıda Site’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Site’da hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır ve bu veriler aylık istatistik olarak tarafımıza sunulmaktadır.

Çerez Açıklama, Süre ve Tercihler
Pazar Analizi Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Google analitikleri Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Toplanan veriler istatistik olarak tarafımıza sunulmaktadır. Kişi veya kişileri belirli veya belirlenebilir kılan herhangi bir veri aktarılmamaktadır.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için  buraya tıklayabilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Uygulama Ergonomisi Ziyaretçinin geldiği kaynağa uygun bir şekilde uygulama sayfalarının çözünürlüğünü sağlamak amacı ile kullanılır.

 

Çerezleri Devre Dışı Bırakma

İnternet tarayıcınızı çerezleri otomatik veya manuel olarak silmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli çerezlerin yerleştirilemeyeceğini de belirtebilirsiniz. Başka bir seçenek, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek her çerez yerleştirildiğinde bir mesaj almanızı sağlamaktır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın Yardım bölümündeki talimatlara bakın. Tüm çerezler devre dışı bırakılırsa web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

Bazı tarayıcılardan çerezlere ilişkin ayarları yapabilmeniz adına bağlantılar aşağıdaki gibidir:

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Google Adwords: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Siteden ulaşabileceğiniz Veri Sorumlusu Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Veri Sorumlusu Bilgileri

Çerez Aydınlatma Metni ve bu bildirimle ilgili sorularınız ve / veya yorumlarınız için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin:

Veri Sorumlusu Unvan: Dr. Altan Karan

Adres: Alsancak Mh. Atatürk Cd. NO:384/5 Konak, İzmir

E-posta Adresi: info@altankaran.com.tr

EP Adresi: altan.karan@hs01.kep.tr

Hemen Ara
Yol Tarifi